Witryna Parafii pw. Świętego Marcina Biskupa w Grywałdzie

Aktualności

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
17 – 20.03.2018.

Sobota 17 marca 2018 r.

15:30 Hałuszowa – Msza Św. i nauka na rozpoczęcie rekolekcji.
17:00 Msza Św. i nauka na rozpoczęcie rekolekcji. Nauka dla młodzieży.

Niedziela 18 marca 2018 r. Czytaj Więcej

RENOWACJA MISJI ŚWIĘTYCH W JUBILEUSZOWYM  ROKU MIŁOSIERDZIA 1050. ROCZNICY
CHRZTU POLSKI 170. ROCZNICY OBJAWIEŃ W LA SALETTE
26 – 30.10.2016 r.
PARAFIA  GRYWAŁD

Środa, 26.10.2016 r.

17.00 Procesja z figurą MB Saletyńskiej i Różaniec. Msza Św. i nauka na rozpoczęcie.

  Czytaj Więcej

Od września do grudnia 2015 r. odbywały się w naszej Parafii zajęcia w ramach projektu pn. „Warsztaty gry melodii pienińskich”. Zrealizowane zostały 22,5 godziny warsztatów gry na ludowych instrumentach smyczkowych (skrzypce, basy góralskie). W zajęciach brało udział 13 dzieci i młodzieży z Parafialnego Klubu Muzycznego „Grywałdzkie Nucicki”. W ramach projektu zakupione zostały również basy góralskie. Zajęcia odbywały się we wtorki i były prowadzone przez p. Wiesława Majerczaka, muzyka z kapeli Zespołu Regionalnego „Pieniny”, „Białopotocanie” oraz „Folk Power”.

Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania wyniósł 4725,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 4.000,00 zł (84,66%), wkład finansowy Parafii – 50,00 zł oraz wartość wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków, tj. m.in. opiekuna podczas zajęć) – 675,00 zł.