Witryna Parafii pw. Świętego Marcina Biskupa w Grywałdzie

Aktualności

MISJE ŚWIĘTE – 25 października – 1 listopada 2015

Wspólnota Chrześcijańska, która stanowi Kościół lokalny – Parafię, pisze historię czasu w którym kształtuje swoją tożsamość mówiącą o swojej godności i postępie życia chrześcijańskiego.

W tym roku mija 90 lat od dnia, kiedy Ks. Biskup Leon Wałęga w 1925 roku przywrócił parafię Grywałd. Misje Święte pomogą nam głębiej zrozumieć, jak kształtujemy naszą historię w rodzinach i we Wspólnocie Parafii. Chrystus zaprasza Was drodzy Rodzice, kochana Młodzieży i Dzieci, aby pomóc Wam na nowo odkryć radość życia WIARĄ. Pragnie ubogacić wasze serca i umysł Swoim słowem i łaską, oraz darami Ducha Świętego. Myślą przewodnią rozważań misyjnych będą słowa Pasterzy Kościoła naszej Ojczyzny: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Pragnąc dobrze zrozumieć te wskazania, przywołajmy słowa Świętego Jana Pawła II, które wypowiedział podczas pielgrzymki do naszej Ojczyzny: „…nie możemy zadowalać się wzruszeniami z przeszłości oraz teraźniejszości, ale musimy czuć się odpowiedzialni za przekaz wiary i moralności tym, którzy idą w rodzinach z nami, i tym, którzy przyjdą po nas”. Czytaj Więcej

Parafia pod wezwaniem Św. Marcina Biskupa w Grywałdzie podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Organizacja warsztatów regionalnych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Grywałd oraz modernizację pomieszczenia Parafialnego Klubu Muzycznego. Projekt realizowany jest w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce – Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, ochrona dziedzictwa kulturowego regionu pienińskiego, poprawa oferty spędzania wolnego czasu oraz promocja lokalnej twórczości.

Koszty całkowity projektu – 37.502,83 zł Czytaj Więcej

Włochy – 8 dni
(2 nocne przejazdy, Rzym: niedziela)

Loreto – Manoppello –  Lanciano – S.G. Rotundo – Monte S.Angelo – Castel Petroso –  Monte Cassino – Rzym – Cascia -Asyż – Wenecja
Termin : 14 – 21.07.2015. 

1. DZIEŃ 14.07. /wtorek/Wyjazd z Grywałdu,  przejazd nocą (Słowacja, Austria) do Loreto. Czytaj Więcej