Witryna Parafii pw. Świętego Marcina Biskupa w Grywałdzie

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku wśród mieszkańców parafii Grywałd zrodziła się idea budowy nowego kościoła. Wzrost ludności wioski spowodował, iż stary kościółek nie mógł pomieścić wszystkich parafian. Stąd na prośbę wiernych ks. Bp Józef Życiński, ówczesny biskup tarnowski (obecnie metropolita lubelski) oddelegował do budowy kościoła, nowego proboszcza ks. Mariana Wójcika.

W roku 1992 ks. Wójcik zaangażował całą parafię do budowy świątyni pańskiej ku czci Matki Bożej Śnieżnej. Dzięki ofiarom materialnym, gorliwej pracy ludu grywałdzkiego i zdolnościom organizacyjnym ks. Proboszcza, w latach 1992-1997, nieopodal starego kościoła powstała nowa świątynia, która sprostała potrzebom parafii. Kościół wybudowany został w stylu architektury współczesną.

W prezbiterium znajduje sie XVI-wieczny obraz Matki Bożej Śnieżnej, który od stuleci przechowywany był w staiym kościele. Warto wiedzieć, że nazwa kultu Matki Bożej Śnieżnej wzięła się ze średniowiecznej legendy, według której Maryja wskazała jednemu z patrycjuszów rzymskich miejsce wybudowania bazyliki za pomocą śniegu, który pokrył wzgórze eskwilińskie w Rzymie. Obecnie na tym miejscu stoi bazylika Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), która powstała w IV wieku. Poświęcono ją w roku 432, ku czci Maryi, której Boskie Macierzyństwo uroczyście ogłosił Sobór w Efezie w roku 431. W tej największej świątyni maryjnej świata znajduje się główny obraz Matki Bożej Śnieżnej.

Jeżeli chodzi o grywałdzką świątynię to prace wykończeniowe szczególnie wnętrza trwają po dzień dzisiejszy. Z inicjatywy obecnego proboszcza, . ks. Alfonsa Górowskiego, dzięki ofiarności wiernych zakupiono dwa dzwony, które zamontowano na wieży kościelnej (dotychczas rozbrzmiewały dzwony ze starego kościoła). W 2008 roku, w dniu odpustu parafialnego (5 sierpnia) ks. Bp Wiesław Lechowicz, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej dokonał uroczystego ich poświęcenia.